Facebook

Vrijheid is een kostbare erfenis ... See MoreSee Less

Hou het veilig!

Hou het veilig!

Nu alle straten en buurten hard aan het werk zijn met hun wagens, enkele tips om de werkzaamheden veilig te laten verlopen:

Voor het werk begint 

 • Bekijk de werkomgeving goed. Zijn er materialen, goederen of stoffen aanwezig die brandbaar, ontvlambaar of explosief zijn? Bijvoorbeeld vaten met brandstof, hooi, strooisel of isolatiematerialen in uw dakconstructie. Haal deze weg of scherm ze af met onbrandbare materialen.
 • Ventileer mestkelders goed en dek roosters rondom de werkplek af.
 • Ventileer de ruimte waar gewerkt wordt.
 • Maak met het bouwteam afspraken over orde en netheid.
 • Zorg voor vluchtwegen en geef die duidelijk aan.

Tijdens het werk

 • Rook niet in de ruimte waar brandgevaarlijk werk plaatsvindt, zoals bijvoorbeeld verfspuiten.
 • Houd een brandblusser, brandslang of emmer zand bij de hand. Gebruik bij voorkeur een poederblusser PG van 12 kg of een sproeischuimblusser van 9 liter.
 • Maak uitsluitend gebruik van metalen afvalbakken, met een goed sluitend metalen klepdeksel, of van vlamdovende afvalbakken.
 • Houd een telefoon binnen bereik om snel hulp in te kunnen roepen.
 • Blijf de werkomgeving controleren.

Achteraf

 • Controleer uw werkomgeving goed na de werkzaamheden. Smeulende resten kunnen achteraf alsnog brand veroorzaken. Kijk na een kwartier én na 1 en 2 uur of er geen smeulende resten zijn achtergebleven.
 • Sluit afvalcontainers die buiten staan goed af en plaats ze niet tegen de gevel. Zo maakt u de container minder aantrekkelijk voor vandalen om een brandje te stichten.

Bron: https://www.interpolis.nl/dossiers/carnaval

Foto 1978: www.oldgrol.nl